Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabave muzičkih instrumenata harmonika i klavir možete preuzeti OVDJE