Spisak učenika koji su položili ispite u junskom roku školske 2021/22 godine.

 

1. Kovačević Muhamed, I razred

2. Kovačević Jakub, I razred

3. Junuzović Ena, I razred

4. Matošević Noa, II razred

5. Malkočević Nejra, II razred

6. Halilović Ena, II razred

7. Karahasanović Iman, II razred

8. Vuk Noah Stolica, II razred

9. Selimović Nejra, II razred

10. Hogić Dženita, II razred

11. Petrović Anja, II razred

12. Mišić Lena

13. Matijević Maria

14. Dadanović Irma

15. Humić Sara

16. Džaferović Džafer