2022-02-15_093940.jpeg
Shadow

J.U. Osnovna muzička škola u Tuzli osnovana je 1949/50 školske godine. Desetogodisnji jubilej Državne niže muzičke škole obilježen 1959. godine predstavlja "kulturni datum u historiji grada". Kada su se poslije pomenute prve decenije savladale brojne poteškoće i pokazali prvi pozitivni rezultati i kada su prve generacije učenika zajedno sa svojim nastavnicima postali nezamjenjivi pokretači muzičke aktivnosti grada, uslijedili su i novi pozitivni iskoraci.

Svemu tome prethodilo je useljenje u novu, funkcionalnu zgradu, a Niža muzička škola mijenja naziv u "Škola za osnovno muzičko obrazovanje". Nešto kasnije po odluci Narodnog odbora Opštine Tuzla Škola za osnovno muzičko obrazovanje i Srednja muzička škola biće spojena u novu ustanovu sa dva stupnja obrazovanja pod nazivom - Muzička škola Tuzla, a za direktora će biti postavljen prof. Čestimir Mirko Dušek.

Šezdesetih godina, kada je muzičko obrazovanje došlo na viši stupanj kvaliteta, ne samo u Tuzli već i na prostoru bivše države, pokrenuta su takmičenja najboljih učenika na republičkom i na saveznom nivou. Bilo je to vrijeme kada se obrazovni proces počeo verifikovati muziciranjem o pred stručnim žirijem koji je zavisno od kvaliteta pokazanog znanja najbolje nagrađivao.

U školskoj 1999/2000. g. J.U. Osnovna muzička škola je proslavila jubilej 50 godina postojanja i rada, obilježivši to brojnim koncertima i radnim aktivnostima.

Od 1949. g. postiže zapažene rezultate u odgoju i obrazovanju mladih muzičara u dobi od 7 do 15 godina, osposobljavajući ih za nastavak daljeg školovanja na umjetničkim školama.

Brojni učenici Osnovne muzičke škole u Tuzli, danas djeluju kao priznati umjetnici i profesori širom Svijeta, kao i u našoj sredini i našem Gradu Tuzli (dio iz plejade: Muharemagić Aida, Ruga Romeo, Asim Delibegović, Dušek Maja, Dejan Ivanović, Boris Tešić ... i svi naši profesori zaposleni u Osnovnoj muzičkoj školi).

          Direktor: Nedim Suljić

                          

Sekretar: Sanda Kočan Brković
Pedagog: Lejla Ćatić Mumić
Administrativno fin. radnik: Nermina Delmanović
Bibliotekar: Senad Dedić
Pomoćno osoblje
Higijeničar: Zlata Suljić
Higijeničar: Adisa Mustafić
Domar: Izudin Halilović