Informacije o prijemnom ispitu i upisu u prvi razred

 

PRIJEMNI ISPIT I UPIS U PRVI RAZRED ZA ŠKOLSKU 2022/23 GODINU - DRUGI ROK

Prijemni ispit za upis u prvi razred će se obaviti (drugi rok):

- 14. juna 2022. godine u 16 sati

Predaja dokumentacije prijave za prijemni ispit bit će od 6. do 10. juna 2022. godine u periodu od 10 do 12 sati.

 

JU Osnovna muzička škola Tuzla vrši prijem učenika u prvi razred u drugom roku na slijedeće odsjeke:

klavir, harmonika, flauta, klarinet i solo pjevanje.

Da bi se učenik mogao upisati u prvi razred, mora završavati treći razred redovne osnovne škole i položiti prijemni ispit.

Napomena: Za upis na solo pjevanje, u prvi razred se može upisati učenik koji ima od 12 do 14 godina.

 

Prilikom predaje dokumentacije kandidati su dužni dostaviti:
- Izvod iz matične knjige rođenih,
- Prijavni obrazac za prijemni ispit (preuzmite ovdje).
- Potvrda iz škole da je učenik trećeg razreda redovne osnovne škole (za solo pjevanje je dovoljan Izvod iz matične knjige rođenih).
- Ljekarsko uvjerenje za kandidate na duvačkom odsjeku: saksofon, klarinet, flauta i solo pjevanje

 

Prijemni ispit se sastoji od provjere muzičkih sposobnosti (sluh, ritam, muzička memorija). Kandidat je dužan da pripremi dvije pjesme (ili dio pjesme) po slobodnom izboru koje će otpjevati na prijemnom ispitu.

 

Obrasci za upis (nakon položenog prijemnog ispita):

Prijavni obrazac za upis (Za učenike koji upisuju prvi razred, a prethodno su položili prijemni ispit i za učenike koji upisuju naredni razred).

Karton učenika (Za učenike koji upisuju prvi razred, a prethodno su položili prijemni ispit).